50

PREDICTION

00

LUCKY NUMBER

1

100

PAYOUT

2.01x

PROFIT ON WIN

0.48 EOS

WIN CHANCE

50%

CHIP

BET AMOUNT

Time Bettor Range BET AMOUNT Roll PROFIT ON WIN
20:17:46 gm5tombuguge 1-57 0.5000 EOS 39 0.8700 EOS
20:15:06 mpzv2bwkwima 42-100 0.4000 EOS 4
20:14:19 st1xwkjconuh 1-52 0.3000 EOS 37 0.5760 EOS
20:12:36 vvshtqplce3v 1-53 0.2000 EOS 44 0.3760 EOS
20:11:48 eosmoonvip12 1-94 0.2000 EOS 32 0.2020 EOS
20:10:39 khrulqcqopt1 60-100 2.0000 EOS 9
20:10:13 sz2tkw34otro 56-100 0.5000 EOS 96 1.1550 EOS
20:09:48 gqytnxygenes 1-40 1.6000 EOS 8 4.0960 EOS
20:08:43 eosmyaddress 1-56 3.2000 EOS 9 5.6960 EOS
20:08:17 guztoojqgtge 1-48 2.0000 EOS 68
20:07:52 izcv1brw3sqe 1-48 1.6000 EOS 93
20:07:07 se1xjymvrkcg 1-50 4.0000 EOS 96
20:04:53 ha3tsmzqhege 6-100 0.2000 EOS 28 0.2020 EOS
20:03:46 g1ydgmjug4ge 52-100 1.0000 EOS 62 2.1000 EOS
17:11:42 1chevchelios 1-50 1.0000 EOS 90
22:06:19 jamswhite222 1-50 0.1000 EOS 13 0.2010 EOS
18:22:50 ulcw25bdohig 1-81 0.2100 EOS 81
14:12:55 miguelmarron 1-50 0.1000 EOS 60
23:30:15 myeosstore22 1-50 0.1000 EOS 34 0.2010 EOS
01:19:26 kimfitrialov 1-94 0.1000 EOS 56 0.1010 EOS
Time Bettor Range BET AMOUNT Roll PROFIT ON WIN